Klinisk forskningsenhet

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr forskningsstøtte av 
høy kvalitet for alle faser av kliniske studier for forskere i 
NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.


Klinforsk logo

Vårt mål er å bidra til at Midt-Norge skal være ledende innen klinisk forskning, slik at vi kan forstå og behandle sykdommer bedre. Hos oss kan alle som ønsker å gjennomføre en klinisk studie søke råd slik at idé kan bli til prosjekt. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen slik at vi kan bistå i planlegging, søkeprosess og gjennomføring av studien.

Send oss henvendelse her: Kontaktskjema

Her finner du oversikt over våre ansatte

Ansatte ved Klinisk forskningsenhet


Dette kan vi hjelpe deg med

 • Forskningsmidler

  Her finner du informasjon om forskningsmidler i region Midt-Norge og eksterne utlysninger.

 • Forskningsrådgiving

  Våre rådgivere har bred medisinsk, helsefaglig og vitenskapelig kompetanse og kompetanse innen alle faser av planlegging og gjennomføring av en klinisk studie. Vi bistår forskere fra ide til ferdig prosjekt.

 • Monitorering

  Monitorering er en kvalitetssikring av legemiddelstudier og for studier på medisinsk utstyr som skal CE-merkes. Om du har spørsmål om, eller behov for monitorering, ta kontakt.

 • Statistikk

  Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge tilbyr veiledning i statistikk til ansatte og studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og innen Helse Midt-Norge. Henvendelser til veiledningstjenesten er ofte knyttet til oppgaver av...

 • Datainnsamling

  WebCRF3 er en internettbasert løsning for datainnsamling som egner seg for alt fra enkle små kliniske studier til multisenterstudier, både nasjonale og internasjonale. Mange typer studier kan ha nytte av løsningen. Det kan være registerstud...

Fant du det du lette etter?