Midler knyttet til regionale utlysninger

Norgeskart med Helse Midt-Norge-logo under

Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - Forskning

Støtter samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og universitet/høyskoler.

Les mer her.

Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - CAG

Clinical Academic Groups. Her skal klinikere, forskere og undervisere arbeide tettere sammen mot å introdusere og bruke forskningsfronten raskere i klinikk og undervisning. En CAG er ikke et eget forskningsprosjekt, men skal bidra til å samle relevante aktiviteter for å styrke fagområdet.

Les mer her.

Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - Utdanning

Støtter utvikling av helserelatert undervisning på universiteteter og høyskoler, hvor undervisningen skjer i nært samarbed med praksisområdet.

Les mer her.

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Gir oppstarts-støtte til mindre prosjekter som kan videreutvikles.

Les mer her.

Felles forskningsutvalg, St. Olavs hospital og NTNU - Forskning

Samarbeid mellom St Olavs hospital og NTNU for å utvikle felles forskningsprosjekter ved universitets-sykehuset.

Les mer her.

Fant du det du lette etter?