Klinisk forskningsenhet

Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge tilbyr forskningsstøtte av
høy kvalitet for alle faser av kliniske studier for forskere i
NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.
Klinforsk logo

Vårt mål er å bidra til at Midt-Norge skal være ledende innen klinisk forskning, slik at vi kan forstå og behandle sykdommer bedre. Hos oss kan alle som ønsker å gjennomføre en klinisk studie søke råd slik at idé kan bli til prosjekt. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen slik at vi kan bistå i planlegging, søkeprosess og gjennomføring av studien.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Datainnsamling

  WebCRF3 er en internettbasert løsning for datainnsamling som egner seg for alt fra enkle små studier til multisenter legemiddelstudier eller registerstudier, med eller uten randomisering.

 • Forskningsrådgiving

  Våre rådgivere har bred medisinsk, helsefaglig og vitenskapelig kompetanse og kompetanse innen alle faser av planlegging og gjennomføring av en klinisk studie. Vi bistår forskere fra ide til ferdig prosjekt.

 • Monitorering

  Monitorering er en kvalitetssikring av legemiddelstudier og for studier på medisinsk utstyr som skal CE-merkes.

 • Statistikk

  Veiledning i statistikk før, under og etter studien.

Arrangementer

 • Torsdag 07.11.
  Nasjonal konferanse - spesialistutdanning leger

  Regionalt utdanningssenter i Helse-Midt Norge arrangerer i år nasjonal konferanse om ny spesialistutdanning for leger. Tema for konferansen er kvalitet i ny spesialistutdanning, og hvordan vi skal vurdere kompetanse hos LIS.

 • Torsdag 21.11.
  Trening som medisin: Nasjonal nettverkssamling

  Frontfigurer innen trening som medisin bidrar på vår nasjonale samling for helsepersonell innen hjerte-/karsykdom og kols. Formålet er å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i helseregionene slik at alle pasienter tilbys organisert trening av god kvalitet.

 • Mandag 11.11.
  Good Clinical Practice - ICH GCP

  Kurset blir tilbudt utprøvere/forskere og alle helsefaggrupper som trenger økt kompetanse innen planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger og andre intervensjonsstudier/kliniske studier.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.