Pasientsikkerhet

Kontakt

Postadresse
St. Olavs Hospital
Seksjon for kvalitet

Postboks 3250 Sluppen
NO 7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.