St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning tilbyr tjenester som gir en profesjonell og effektiv administrasjon av kontrakter og økonomi ved gjennomføring av industrifinansierte kliniske studier.

Les mer om St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

Fra den 31. august 2020 skiftet Unimed Innovation AS navn til «St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning». Unimed sin rolle og oppgaver videreføres i regi av St. Olavs hospital ved FOR-Oppdragsforskning med et tydeligere fokus på oppdragsforskning, legemiddelstudier og medisinsk teknologi. Pågående og nye studier blir videreført på vanlig måte av FOR-Oppdragsforskning.

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning administrerer eksternfinansierte kliniske studier ved St. Olavs hospital (Universitetssykehuset i Trondheim), Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi håndterer kontrakter mellom industri og sykehus på de enkelte studiene, på vegne av sykehusene. I tillegg ivaretar vi den økonomiske oppfølgingen fra studiens oppstart til avslutning.

FOR-Oppdragsforskning ligger i Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital og daglig organisert i forskningsinfrastrukturen Fremtidens operasjonsrom (FOR).

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Ingrid Granbo

Ingrid Granbo

Forskningskoordinator
E-post: ingrid.granbo@stolav.no
Telefon: +47 932 23 788


Portrettbilde av en dame

Marianne Haugvold

Forskningskoordinator
E-post: marianne.haugvold@stolav.no
Telefon: +47 957 00 495  

Vår rolle i kliniske studier

 • Bindeledd mellom firma og prosjektleder/sykehuset
 • Vurdering av juridisk innhold i kontrakt med firma, samt budsjett basert på studiens protokoll med tilhørende ressursbehov for gjennomføring av studien
 • Kontakt med serviceavdelinger (Avdeling for medisinsk biokjemi, Forskningsposten, Bildediagnostikk, Patologen m.m.) - innhenting av pristilbud
 • Parallelt med dette foregår kontrakts- og budsjettforhandlinger med firma
 • Inngåelse av avtaler
  • Hovedavtale med firma
  • Underavtaler med prosjektleders avdeling og serviceavdelinger ved sykehuset
 • Økonomisk oppfølging; fakturering, regnskapsføring, rapportering, sluttoppgjør
 • Arkivering av studiemateriell (15 år iht. GCP)

Det er viktig at både firma og prosjektleder så raskt som mulig involverer oss ved oppstart av nye studier.

Hva er en klinisk studie?

Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Det er altså en undersøkelse av et legemiddels ulike effekter på mennesker. Det kan også være undersøkelser av andre former for behandling, som en kirurgisk metode, spesielle dietter eller bruk av medisinteknisk utstyr. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av nye behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter.


Les mer om kliniske studier i brosjyren: "Studier til pasientens beste"

Oppdragsstudier og bidragsstudier

Studiene deles inn i to kategorier basert på hvordan de er finansiert:


Oppdragsstudier

Kliniske studier som er initiert og finansiert av oppdragsgiver, vanligvis et legemiddelfirma.  Oppdragsgiver er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.


Bidragsstudier

Forskerinitierte studier som mottar støtte fra ulike instanser, organisasjoner og firma.  Forsker/sykehuset er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.

Fakturaadresse og bankinfo


Fakturaadresse

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
St. Olavs hospital HF
Fakturamottak
Postboks 2622
6405 Molde
Norway


Organisasjonsnummer: 883974832


RESH: 4216532

Alle fakturaer må være merket med referansenummer (M-nr). Ta kontakt dersom dere mangler dette.


Postadresse

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
Kunnskapssenteret
Olav Kyrres gt. 10
7030 Trondheim
Norway


Bankinformasjon

Bankkontonr: 8601.72.19237  
Navn og adresse til bank: Danske Bank, Søndre gate 15, 7466 Trondheim, Norway 
IBAN:  NO72 8601 7219 237 
SWIFT/BIC: DABANO22


Klinisk utprøvning er MVA pliktig. Det faktureres med MVA til norske bedrifter, men ikke til utenlandske bedrifter.

Relevante skjema

Meldeskjema

  

In English

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning - St. Olavs hospital FOR Contract & Research

Bilde av to kirurger
 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?