Utlysning av forsknings- og innovasjonsmidler fra St. Olavs hospital 2021

St. Olavs hospital utlyser midler til finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital. Søker må være ansatt ved St. Olavs hospital og må i tillegg ha en sentral rolle i prosjektet. Søknadsfrist 15.november 2020


Det gis økonomisk tilskudd til styrking og ferdigstilling av pågående prosjekter. Prosjekter som har nytteverdi i pasientbehandling translasjonsprosjekter og prosjekter mellom teknologi og helse og nye prosjekt som fører til økt rekruttering spesielt i forskningssvake miljø, vil prioriteres. I tillegg kan det gis støtte til ferdigstillelse av PhD dersom søker tidligere ikke har fått stipendmidler.

Øvre ramme for en enkelt tildeling er NOK 250 000. 

Utlysningsbrev og søknadsskjema er sendt ut til alle klinikksjefer.
Elektronisk søknad sendes til kliniskforskningsenhet@stolav.no 


Evt. spørsmål kan rettes til:


Kari Risnes 
Enhetsleder, Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge 
St. Olavs hospital HF 
E-post: kari.risnes@stolav.no Fant du det du lette etter?