portrett

Telefon: +47 934 21 002
E-post: torstein.hole@helse-mr.no (primær), torstein.hole@ntnu.no

Kompetanse

Spesialist i indremedisin og hjartesjukdomar. Særleg interesse innanfor hjartesvikt, arytmiar og ekkokardiografi. PhD innan ultralyd.
Tidlegare erfaring som seksjonsoverlege, avdelingssjef og klinikksjef i HMR. Er no Fagdirektør i HMR, og medlem av leiargruppa i HMR. Fagdirektør i HMR er ansvarleg også for forsking, innovasjon og utdanning. Medlem av regionalt Samarbeidsorgan for forsking.

 

Arbeidsområde i Klinisk forskningsenhet

Har lang undervisnings- og forskingserfaring. Forskingserfaring både frå kvantitative og kvalitative prosjekt og metoder. Deltar i fleire prosjekt relatert til ultralydforsking hjarte, pasientmedverknad ved akutt og kronisk sjukdom, palliative pasientforløp, og helsetenesteforsking.  Er ansvarleg for NTNU kurset «Frå ide til forskingsprotokoll/artikkel» (emne MDV6005).Fant du det du lette etter?