Torbjørn Øvreness

Portrett

Telefon: +47 72 82 61 85 / 922 93 712
E-post: torbjorn.ovreness@stolav.no 

Kompetanse

Utdannet sykepleier med mastergrad i helseinformatikk. Historie med tilknytning til både private og offentlige forskningsinstitusjoner. Jobber i hovedsak som forskningsrådgiver og klinisk monitor (LMI-godkjent monitor).

Arbeidsområde i Klinisk forskningsenhet

Monitorering av studier, utarbeide samarbeidsavtaler og –budsjett. Rådgiver i prosesser for planlegging og gjennomføring av studier.
Kontaktperson for samarbeid med farmasøytisk industri og Facility Manager for shared investigator platform (SIP). Bidrar i flere av prosessene i det nasjonale forskningsstøttenettverket NorCRIN (hjemmeside, rapportering ol).Fant du det du lette etter?