Sigrun Kristine Sæther

Portrett

Telefon: +47 920 47 825
E-post: sigrun.kristine.sether@stolav.no

Kompetanse

Jeg er utdannet Cand. Scient i biologi/fysiologi ved NTNU i 1992. Har allsidig jobberfaring fra St. Olavs, legemiddelindustri og privat med-tek. industri med kompetanse innen medisinsk forskning og prosjekt- og kvalitetsledelse, prosjekt- og prosessledelse og beredskapsanalyse i rådgivingsbransje, samt lektorkompetanse med undervisningserfaring fra voksenopplæring og i videregående skole.

Arbeidsområde i Klinisk forskningsenhet

Jeg jobber primært som sekretariatsleder i NorCRIN, et nasjonalt forskningsstøttenettverk. I tillegg jobber jeg som forskningsrådgiver ved St. Olavs hospital; i Søknadshjelpen, ved Barne- og ungdomsklinikken og Kreftklinikken, har ansvar for enhetens forskningsprosedyre nivå 1, sitter i programkomité for nettverkene «Felles forskningsmøte St. Olavs og NTNU og «ForskningslederForum» ved St. Olavs.Fant du det du lette etter?