Ingrid I Riphagen

Ansatt ved NTNU og St Olavs hospital

Portrett

Telefon +47 735 91 812  mobil: +47 905 63 555
E-post: ingrid.i.riphagen@ntnu.no / ingrid.i.riphagen@stolav.no

Kompetanse

MSc Biologi (med undervisning nivå høyskole), MSc ‘Library and Information Science’.

Erfaring: faglærer høyskole, fagbibliotekar Shell Exploration & Production Lab og flere universiteter i NL, Clinical librarian UMCG og VUMC (NL), Medical information officer legemiddelindustri NL, Account manager og brukerstøtte STN Int. (tilbyr databaser bl.a. Chemical Abstracts, farma- og patent databaser).

Arbeidsområde i Klinisk forskningsenhet

Registrering av studier internasjonalt i ClinicalTrials.gov (administrator for NTNU og Helse MN), og nasjonalt i ‘Kliniske studier’ (stolav.no).
Hjelpe til med EudraCT skjema vedlagt søknader til SLV. Hjelpe til med registrering og ansvarlig for NVI-rapportering av publikasjoner i Cristin (superbruker St. Olavs hospital).
Systematiske litteratursøk, og skrivehjelp (søknader, artikler).Fant du det du lette etter?