WHO - harmonisering av forskningsprotokoller og litteraturoversikt

Det anbefales at det i forbindelse med utarbeidelse av protokoll for Covid-19-studier tas utgangspunkt i WHOs samlede oversikt over protokoller for ulike typer Covid-19-studier. 

Denne oversikten er tilgjengelig på WHOs nettsider.

Fordelen ved å ta i bruk en av WHO-protokollene, er at dette vil gjøre det betraktelig enklere å etablere samarbeid om deling av data på tvers av studier, og for senere metaanalyser.

Fant du det du lette etter?