Tilgjengeliggjøring av artikler og data

Tidsskrifter og forlag som nå åpner for artikler og data

30 internasjonale forlag har til nå forpliktet seg til å gjøre alle publikasjoner relatert til Covid-19, inkludert underliggende data, umiddelbart tilgjengelig i PubMed og andre åpne arkiv. Alt innhold vil samtidig gjøres åpent tilgjengelig i maskinlesbare formater og med åpne lisenser som muliggjør tekst- og datautvinning og maskinlæring basert på innholdet.

​Klikk her for å komme til PubMed.

For mer informasjon, se denne pressemeldingen fra Wellcome. Her vil du også finne oversikt over hvilke tidsskrift/forlag dette gjelder for.

Oversikt over diagnostikk og behandling

På helsebiblioteket.no er det også etablert nettside for Covid-19: Kunnskapsbasert oppslagsverk om diagnostikk og behandling.

Bibliotek for medisin og helse NTNU vil også kunne bistå med litteratursøk m.v. Se egen ressursside for Covid-publikasjoner.

Fant du det du lette etter?