Søknadsprosesser og godkjenninger

Alle Covid-19-studier må følge retningslinjer for godkjenninger av prosjekter. For helseforskningsprosjekter som krever godkjenning fra REK og SLV, er det nå etablert «fast track» ordninger som ledd i søknadsbehandling.

Mer informasjon om dette finner du her:

REK 

SLV

Regional forskningsstøtte vil også kunne bistå med avklaringer mot de relevante myndighetsorgan ved behov. Se kontaktinformasjon vedrørende beredskap i regi av regional forskningsstøtte.Fant du det du lette etter?