St. Olavs hospital, MH og HMN

Klinisk forskningsstøtte covid-19

Klinisk forskningsstøtte ved St Olav/MH har som ledd i koronaberedskapen sikret koordinert og tverrfaglig bistand i alle faser av studien, herunder studiedesign, utarbeidelse av protokoll, søknader og godkjenningsprosesser. Vi vil også prioritere støtte til etablering av registre og biobank samt monitorering, datahåndtering og statistikk i kliniske Covid-19-studier.

​For å sikre at du som forsker får en mest mulig optimal støtte, vil vår bistand koordineres gjennom dedikerte prosjektkoordinatorer.

Koordinering av forskningsstøtte kliniske studier på flere foretak i Midt-Norge/ på tvers av forskningsstøtteenheter: Kontaktperson: Kari Risnes Kari.risnes@ntnu.no

Ved behov for spesifikk bistand vises det til oversikt over ressurser og kontaktinformasjon i:

Biobank1

Biobank1® er den regionale kliniske forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge, og ble etablert i 2002 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Biobank1® tilbyr godkjent og sikker lagring av biologisk materiale og
tilhørende helseopplysninger, samt rådgivning og laboratorietjenester.

Kontaktinfo 

E-post: Biobank1@helse-midt.no
Telefon: 904 00 369
Hjemmeside: https://biobank1.no 

Forskningsposten

Forskningsposten prioriterer bistand til COVID-studier i perioden pandemien pågår. Som ellers vil vi avlaste klinikerne med så mye som mulig av ekstraoppgavene som følger med kliniske studier. I en pandemisituasjon hvor klinikerressursen kan være begrenset, er dette viktigere enn noen sinne. 

Bistand – inneliggende studiepasienter 

Vi vil tilrettelegge ute i klinikkene for studier på inneliggende pasienter. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med begrenset tilgang på smittevernutstyr, vil vi ikke jobbe bedside, men bistå avdelingens eget personell slik at undersøkelser og prøver blir tatt etter protokoll på riktig tidspunkt. 

Bistand – utskrevne studiepasienter 

I den grad studier stiller krav til kontakt etter utskrivelse, så har vi mulighet til å gjøre både telefonvisitter og fysiske etterundersøkelser i Forskningspostens lokaler. Det siste forutsetter at pasienten er smittefri (av hensyn til andre pasienter ved sykehuset). 

Tjenester 

Tjenestene våre er stort sett de samme som i en normalsituasjon. Disse er beskrevet på vår nettside www.forskningsposten.no 

Ressurssituasjon 

Vi har i anledning pandemien endret studiesykepleiernes arbeidsplan til bemanning også på helg. Vår totalressurs er fire studiesykepleierstillinger og 40 % studielege. Det er vanskelig å beregne ressursbehovet fremover, og vår begrensede bemanning er sårbar i tilfelle noen settes i karantene. Vi går derfor i dialog med klinikkene om mulighetene til å disponere studiesykepleiere som har sin ansettelse lokalt ute i klinikkene. 

Mer informasjon 

Avdelingssjef Magnus Strømmen svarer på eventuelle spørsmål. 
Telefon: 91 70 10 10
E-post: magnus.strommen@stolav.no 
Se for øvrig nettsiden vår: www.forskningsposten.no 

Fremtidens operasjonsrom (FOR)

Avdelingssjef, Jan Gunnar Skogås
Telefon: +47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no


Klinisk forskningsenhet Midt-Norge

Kontaktinformasjon Klinforsk: klinisforskningsenhet@stolav.no

Fyll inn og send oss kontaktskjema. Det gjør det enklere for oss å sette på rett person på din henvendelsen. 

Medisinsk bibliotek


Fant du det du lette etter?