Covid-19-studier

Som følge av situasjonen vi nå står i, er det iverksatt en rekke tiltak for å sikre at studier som kan bidra til bekjempelsen av Covid-19-epidemien lar seg gjennomføre på en trygg og effektiv måte.

koronavirus

Her finner du mer informasjon om:

Kontaktinformasjon

Kliniske studier Her er informasjonen om COVID-19 på St. Olavs hospital som planlegger å bruke St. Olav-pasienter, pasientmateriale/data eller infrastruktur/arealer på tvers av mer enn en klinikk, skal forankres på direktørnivå først. Dette for å sikre optimalt utbytte og utnyttelse av ressursene. Disse meldes inn med prosjektskisse og navn på planlagt prosjektleder til:

Kontaktperson: Frode.Stromman@stolav.no


Koordinering av forskningsstøtte kliniske studier på flere foretak i Midt-Norge/ på tvers av forskningsstøtteenheter skal meldes inn til Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge:

Kontaktperson: Kari Risnes Kari.risnes@ntnu.no


For øvrig vises til kontaktinformasjon klinisk forskningsstøtte i punkt fem i listen over.

Utlysninger knyttet til covid-19

Forskningsprosjekter og initiativ for å takle spredning av koronavirus, og beredskap for andre utbrudd.

European Commission  on COVID19:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation_en


Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)

Les mer her (pdf).

Call E4C Biology and screening

Les mer her (pdf)

Nyheter om det pågående koronautbruddet 

NorCRIN følger med på nyhetsbildet. 

Nyheter om koronapandemien finner du på norcrin.no


Fant du det du lette etter?