Midler knyttet til regionale utlysninger

Norgeskart med Helse Midt-Norge-logo under
Utlysning av forsknings- og innovasjonsmidler fra St. Olavs hospital 2021    

St. Olavs hospital utlyser midler til finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital. Søker må være ansatt ved St. Olavs hospital og må i tillegg ha en sentral rolle i prosjektet. 

Søknadsfrist 15.november 2020

Det gis økonomisk tilskudd til styrking og ferdigstilling av pågående prosjekter. Prosjekter som har nytteverdi i pasientbehandling translasjonsprosjekter og prosjekter mellom teknologi og helse og nye prosjekt som fører til økt rekruttering spesielt i forskningssvake miljø, vil prioriteres. I tillegg kan det gis støtte til ferdigstillelse av PhD dersom søker tidligere ikke har fått stipendmidler.

Øvre ramme for en enkelt tildeling er NOK 250 000. 

Utlysningsbrev og søknadsskjema er sendt ut til alle klinikksjefer.
Elektronisk søknad sendes til kliniskforskningsenhet@stolav.no 


Evt. spørsmål kan rettes til:

Kari Risnes 
Enhetsleder, Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge 
St. Olavs hospital HF 
E-post: kari.risnes@stolav.no 


Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - Forskning

Støtter samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og universitet/høyskoler.

Les mer her.

Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - CAG

Clinical Academic Groups. Her skal klinikere, forskere og undervisere arbeide tettere sammen mot å introdusere og bruke forskningsfronten raskere i klinikk og undervisning. En CAG er ikke et eget forskningsprosjekt, men skal bidra til å samle relevante aktiviteter for å styrke fagområdet.

Les mer her.

Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge - Utdanning

Støtter utvikling av helserelatert undervisning på universiteteter og høyskoler, hvor undervisningen skjer i nært samarbed med praksisområdet.

Les mer her.

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Gir oppstarts-støtte til mindre prosjekter som kan videreutvikles.

Les mer her.

Felles forskningsutvalg, St. Olavs hospital og NTNU - Forskning

Samarbeid mellom St Olavs hospital og NTNU for å utvikle felles forskningsprosjekter ved universitets-sykehuset.

Les mer her.


Fant du det du lette etter?