Midler knyttet til nasjonale utlysninger

Norsk flagg

Norges Forskningsråd - FRIPRO

Frie forskningsmidler, både personlige og prosjektstøttemidler. Høy konkurranse men stor frihet i hvordan prosjektene legges opp.

Les mer her.

Norges Forskningsråd - BEHANDLING

Diagnostikk, behandling og rehabilitering. Prioriteringer: Store pasientgrupper, underprioriterte pasientgrupper og personlig medisin.

Norges Forskningsråd - BEDREHELSE

Bedre folkehelse, økt livskvalitet og reduserte sosiale ulikheter.

Les mer her.

Norges Forskningsråd - HELSEVEL

Tjenesteforskning i hovedfokus. Samhandling er prioritert område.

Les mer her.

Norges Forskningsråd - FKB

Større klinisk forskningmiljø over flere år. Det skal opprettes 3-4 slike sentre i Norge, med basisfinansiering på 15-20 millioner i året.

Les mer her.

Norges Forskningsråd - Innovasjon i næringslivet

Bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning og utviklingsaktiviteter. Ny søknadstype, mer informasjon kommer fra forskningsrådet våren 2020.

Les mer her.

Norges Forskningsråd - Nærings-ph.d.

Ph.d. i bedrift, aktuelt for innovasjonsprosjekter. Bedriften kan ansette en ph.d.-student og få dekket 50% av utgiftene via denne søknadstypen. En forskningsinstitusjon må ha ansvaret for ph.d.-graden.

Les mer her.

Nasjonalt program - KLINBEFORSK

Støtte over flere år til kliniske forskningsprosjekter med forankring i alle helseregioner. 

Les mer her.

Kavlistiftelsen

Støtter forskjellige prosjekter, har hatt fokus på barn og unges psykiske helse de siste tre årene.

Les mer her.

Kreftforeningen - Open call

Åpen utlysning for forskning på kreft og relaterte områder. Stort fokus på brukermedvirkning.

Les mer her.

Kreftforeningen - Kreftforebygging

Utlysning rettet mot kreftforebyggende tiltak.

Les mer her.

Kreftforeningen - Krafttak mot kreft

Egen innsamlingsaksjon med årlige temaer. Se om årets tema er innenfor ditt forskningsfelt.

Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen) - Forskning

Forskning forankret i interesseorganisasjoner. Se liste på nettsidene til stiftelsen Dam  for å se om din forskning er representert ved en interesseorganisasjon.

Les mer her.

Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen) - Utvikling

Mindre utlysning (1-2 års prosjekt) i samarbeid med interesseorganisasjoner rettet mot å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Les mer her.

Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen) - Helse

Utlysning rettet mot utøvende tiltak i samarbeid med interesseorganisasjoner.

Les mer her.

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Demens

Egen utlysning fra NFF for forskning på demens.

Les mer her.

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Arbeid og helse

Egen utlysning fra NFF for forskning på hjerte/kar-sykdom.

Les mer her.

NAV - Arbeid og helse

Brukerorientert forskningsprosjekt i samarbeid med NAV. Samhandling mellom offentlige virksomheter er høyaktuelt.

Les mer her.


Fant du det du lette etter?