Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)

Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning har et strategisk og koordinerende ansvar for områdene forskning, innovasjon og utdanning innenfor St. Olavs hospital. Vi har utstrakt samarbeid med sykehusets klinikker og eksterne aktører som for eksempel NTNU.


Les mer om Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)

Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)


FORSKNING
er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe ny kunnskap og økt viten.

INNOVASJON
betyr fornyelse, nyskapning, forandring, nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. 


UTDANNING
er fellerbetegnelse for all læring av ferdigheter og kunnskaper.


Under finner du alle våre infrastrukturer. Hver og en av de tilbyr flere tjenester. Disse kan du lese mer om på de respektive sider.

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK)

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK) bistår med rådgivning og forskningsstøtte i planlegging og gjennomføring av kliniske studier. Ta kontakt med oss om din studie omfatter forskning der du skal teste ut behandling eller samle informasjon om pasienter eller friske frivillige.

Les mer om Klinisk forskningsenhet Midt-Norge her.

Forskningsposten

Forskningsposten kan bistå deg om du mangler personell til å gjennomføre intervensjoner og innsamling av biologisk materiale.

Biobank1

Omfatter din studie innsamling, lagring eller bruk av biologisk materiale med tilhørende opplysninger, ta kontakt med Biobank1.

Kontaktinformasjon og mer om Biobank1 finner du her.

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene, med vekt på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.

Les mer om Fremtidens operasjonsrom her.

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

Innunder FOR ligger St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning, som administrerer kontrakter og økonomi ved gjennomføring av industrifinansierte kliniske studier.


Les mer om St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning her.

Seksjon for helsefag og utdanning

Seksjon for helsefag og utdanning koordinerer infrastrukturen for praksisstudier ved St. Olavs hospital, representerer sykehuset i utdanningsspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt og bidrar med rådgiving og oppgaveløsning rundt kompetanse og kvalitet i sykepleietjenesten.


Les mer om Seksjon for helsefag og utdanning her.

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt)

Regional utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) har en rekke oppgaver som resultat av utdanningsreformen vedtatt gjennom Spesialistforskriften. Disse oppgavene omfatter bl.a. å administrere og koordinere de anbefalte kursene for hver spesialitet, bidra til regional og nasjonal samordnet utdanning og bidra til at læringsmålet kan oppnås ved regionsykehuset i egen region.


Les mer om Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (LIS) her.
Bildekollage
 

Kontaktinformasjon

Biobank1https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-forskningsbiobank-midt-norgeBiobank1
Forskningspostenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/forskningspostenForskningsposten
FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeidFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge
Fremtidens Operasjonsrom (FOR)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/fremtidens-operasjonsrom-forFremtidens Operasjonsrom (FOR)
Helsefag og utdanninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/helsefag-og-utdanningHelsefag og utdanning
Klinisk forskningsenhet Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/klinisk-forskningsenhet-midt-norgeKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeVi tilbyr forskningsstøtte av høy kvalitet for alle faser av kliniske studier for forskere i alle helseforetak i Helse Midt-Norge og NTNU.
St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/st-olavs-hospital-for-oppdragsforskningSt. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

Fant du det du lette etter?