Administrasjonsavdelingen

Avdelingen består av administrasjonssjef, saksarkiv og sekretariat.

Les mer om Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Ansvarsområdene omfatter:

  • Møtesekretærfunksjon for styret, hovedledelsen, AMU og Brukerutvalg.
  • Bistår administrerende direktør og stabsledere med sekretærstøtte.
  • Administrering av klagesaker, avviksregistrering og Norsk pasientskadeerstatning.
  • Opplæring av saksbehandlere i sakstyringssystemer for alle brukerne ved St. Olav.
  • Nettverk for administrasjonskoordinatorene i klinikkene.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.