HelsaMi
Ei jente som ser opp mot en illustrert stjernehimmel. Foran seg har hun et mikroskop.
FIU-PH

Sentral enhet for Forskning, Innovasjon og Undervisning

FIU-PH er en felles enhet for Klinikk psykisk helsevern akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern allmenn, rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital.

​Enheten bistår og gir råd om forskning og tjenesteinnovasjon i PH. Vi bidrar til samarbeid mellom lokale FIU i PH ved St. Olavs hospital og med samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. FIU-PH organiserer og gjennomfører opplæring, kunnskapsformidling, og bistår med søknader om finansiering og kvalitetssikring av prosjekter om forskning og tjenesteinnovasjon.

On this site you find information in English​

Kontaktinformasjon

Klinikk psykisk helsevern
FIU-PH
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon: Sentralbord 72 57 30 00
E-post: postfiuph@stolav.no

Besøksadresse:
Administrasjon og kontorer Øya: Fred Kavli-bygget, 4. etasje, Olav Kyrres gt.9 (kart) Kontorer på Østmarka: Bygg 1, 2. etasje (kart)

Samarbeidspartnere

Klinikk psykisk helsevern akutt, eldre barn og unge

Klinikk psykisk helsevern allmenn, rehabilitering og sikkerhet

Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Fant du det du lette etter?