HelsaMi
Tiller DPS

Regionfunksjonen for døve

Tiller DPS innehar en regional funksjon for døve/døvblinde og hørselshemmede voksne. Pasienter i denne målgruppen kan bli henvist fra sin fastlege eller sin tilhørende DPS.

Vi tilbyr spesialister med hørsels- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningskompetanse til de lokale ordinære tilbud i Helse Midt-Norge. Det kan også vurderes direkte pasientkontakt ved behov.

Ved kompliserte sammensatte saker (syndromer, alvorlig psykisk lidelse, døvblindfødte mm.) kan vi viderehenvise til Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) ved Oslo Universitetssykehus.

Lenke til NSHP sine nettsider

 I samarbeid med NSHP kan vi også gi råd i forhold til døgnopphold.

Kontaktperson: Psykologspesialist Mette P. Uthus, tlf. 72823900

Lenker:

Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde i Trondheim.

Ressurskatalog for behandlere,Hørsel og psykisk helse,HMN.pdf
Tilsvarende tilbud for barn og unge med hørselshemming i Helse Midt-Norge gis ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Saupstad. 

Fant du det du lette etter?