HelsaMi
Tiller DPS

Poliklinikk

Vi behandler:
• voksne med psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad
• pasienter som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Poliklinikkene består av tre enheter: Byåsen poliklinikk, Heimdal poliklinikk og Rosten poliklinikk. Alle er lokalisert på Tiller

Behandlingen

  • individuell samtaleterapi etter forskjellige metoder
  • medikamentell behandling
  • psykomotorisk fysioterapi

Metodikk og omfang tilpasses den enkelte pasient. Behandlere har kompetanse i ulike terapimetoder. Behandlingen kvalitetssikres ved bruk av tverrfaglig kompetanse og en spesialist knyttet til alle pasienter.
Samtaler med pårørende og/eller andre samarbeidspartnere kan også inngå i behandlingen. Særlig primærhelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner. For mange pasienter er det en forutsetning for å få til helhetlig og god behandling at det etableres et samarbeid mellom behandler i spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteytere i kommunen.
Det er et viktig prinsipp at pasienten har en fast behandler å forholde seg til og at det er kontinuitet i behandlingen. Behandlingstiden kan variere fra person til person, men vil være av begrenset varighet. Langtids psykoterapi vil bare unntaksvis bli gitt.
En kombinasjon av ulike tilbud kan gis i ulike faser av et behandlingsforløp. Poliklinisk behandling kan kombineres med gruppebehandling, enten samtidig eller etter en utredningsfase i poliklinikk. Enkelte vil også kunne få tilbud om gruppebehandling i stedet for individuell poliklinisk behandling.

Behandlerne

I poliklinikkene arbeider spesialister i psykiatri og psykologi og høyskoleutdannet personell som sykepleiere, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter med videreutdanning i psykiatri

Fant du det du lette etter?