HelsaMi
Tiller DPS

Gruppepoliklinikken

Vi behandler voksne med personlighetsforstyrrelse som har stor grad av funksjonssvikt, depresjoner, angst og dårlig selvfølelse og lignende knyttet opp mot utilfredsstillende forhold til andre.

Behandlingen kan enten gis ved gruppepoliklinikken alene, som et supplement til individuell behandling, eller i samarbeid med døgnenheten.

Behandl​​ingen

Gruppepoliklinikkens behandlingsmetoder er i all hovedsak gruppebasert og forankret i kognitiv eller dynamisk teori. I gruppene brukes det ulike innfallsvinkler som samtale, ferdighetstrening, kreative metoder og bevegelse.
Behandlingens lengde og mengde er individuell. For noen vil det være tilstrekkelig med en dag eller noen timer pr uke, mens andre kan ha behov for 12 – 15 timer fordelt på flere dager i uken. Varighet for gruppene er fra 10 – 18 uker.

Behan​​​​dlerne

Gruppepoliklinikken har et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam bestående av psykologer, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere, spesialfysioterapeut og legespesialister i psykiatri.

I tillegg samarbeides det nært med øvrige behandlere i poliklinikkene og døgnenheten.

Fant du det du lette etter?