HelsaMi
Tiller DPS

Ambulant rehabiliteringsteam (ACT)

ACT er et oppsøkende behandlingstilbud for pasienter som har en langvarig og alvorlig psykoselidelse.

Vi arbeider ut fra en målsetting om at pasienten skal oppleve mestring og mening i hverdagen, samt ha større kontroll over eget liv.

Teamet er et samarbeid mellom St.Olavs hospital og kommunehelsetjenesten i kommunene Trondheim, Klæbu og Melhus.

Tilbudet retter seg mot pasienter som tidligere har falt utenfor eksisterende behandlingstilbud.

Fant du det du lette etter?