HelsaMi
Tema og presentasjoner

Oversikt over tidligere temakvelder

Her vil du finne informasjon over tema fra tidligere temakvelder vi har arrangert. Fra 2016 vil det også bli lagt ut presentasjoner som er brukt under temakveldene.

2016

11.05.16 ADHD. Forståelse, behandling og erfaringer

06.04.16 SCHIZOFRENI. Forståelse, behandling og erfaringer

10.03.16 RELASJONER OG KOMMUNIKASJON I FAMILIEN. Hvordan forholde seg til mennesker som har psykiske vansker? Hvordan kommunisere med hverandre og bygge gode relasjoner?

28.01.16 BIPLOARE LIDELSER. Forståelse, behandling og erfaringer. Informasjon fra Bipolarforeninga og egne erfaringer. 

2015

21.05.15 ØKONOMI OG HELSE. Hvordan håndtere gjeldsproblematikk og egen økonomi i en vanskelig livssituasjon?

11.05.15 POSTTRAUMATISKE PLAGER OG OVERGREPSPROBLEMATIKK. Hvordan håndtere det uhåndterlige? Informasjon om SMISO Senter mot Incest og Seksuelle overgrep

 
16.04.15 RUS OG SAMTIDIG PSYKISKE LIDELSER

 
19.03.15 ASPERGER SYNDROM. Forståelse og behandling.

 
05.02.15 HVA ER PSYKISK HELSE? Om stress, sårbarhet og beskyttelsesfaktorer.

 
22.01.15 BIPLOARE LIDELSER. Forståelse, behandling og erfaringer. Informasjon fra Bipolarforeninga og egne erfaringer.

 

2014

20.11.14 ANGST. Forståelse, behandling og erfaringer.

 
23.10.14 Åpen temakveld: BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE. Erkebispegården

 
25.09.14 RETTIGHETER FOR PÅRØRENDE etter helselovgivningen. Lysark.

 
28.08.14 ADHD. Diagnose, erfaringer og utfordringer. Mestringsgruppa Å leve et Friskere Liv. Ved spm om mestringsgruppa: 90973268/ 97526381. Anbefalt bok fra Marte Lian: Magnus Jackson Krogh: "ADHD min verste fiende og min beste venn".

 
24.04.14 KROPP OG PSYKE. Hvordan kropp og psyke påvirker hverandre. Hvordan i vareta seg selv i en vanskelig livssituasjon.

27.03.14 PSYKOSE. Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk. Miljøterapeutisk tilnærming i døgnavdeling.

27.02.2014 RUS OG SAMTIDIG PSYKISKE LIDELSER. Informasjon om hvordan rus og psykiske problemer ofte er vevd sammen. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i behandling? Hvilke utfordringer har pårørende til denne gruppen?

08.01.2014 SAMMENSATTE FØLELSER. Om skyld, ansvar og avmakt.

2013

21.11.2013 DEPRESSIV GRUBLING. Forståelse og behandling av depresjon.

30.10.2013 BRUKERMEDVIRKNING OG SAMARBEID MED PÅRØRENDE I PSYKISK HELSEVERN. Samt erfaringsutveksling.

19.09.2013 POSTTRAUMATISKE PLAGER OG OVERGREPSPROBLEMATIKK.Hvordan håndtere det uhåndterlige? Informasjon om Senter mot Incest og seksuelle overgrep.

21.08.2013 KROPP OG SELVFØLELSE.

14.05.2013 ÅPEN INFORMASJONSDAG for pasienter, pårørende og ansatte i gymsalen. Instanser som presenterte seg: Trondheim kommune (oppfølgingstjenesten, Kulturenheten, Ambulant boveiledning og KART), NAV, Hysnes Helsefort, Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) og Kompasset.

11.04.2013 ADHD. Diagnose, erfaringer og utfordringer. Informasjon om ADHD- Norge og oppstart av mestringsgruppe.

12.03.2013 RETTIGHETER FOR PÅRØRENDE ETTER HELSELOVGIVNINGEN. RETTIGHETER OG MULIGHETER FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE FRA NAV.
 
26.02.2013 DE SAMMENSATTE FØLELSENE MAN KAN HA SOM PÅRØRENDE. Samt erfaringsutveksling.

14.01.2013 HVORDAN IVARETA SEG SELV SOM PÅRØRENDE ved bruk av MINDFULNESS som metode.
 

2012

15.11.2012 SPISEFORSTYRRELSER. Behandling, utfordringer og erfaringer. Informasjon om Interessegruppa for spiseforstyrrelser (IKS).

03.10.2012 ÅPEN INFORMSJONSDAG for pasienter, pårørende og ansatte i gymsalen. Instanser som presenterte seg: Trondheim kommune, Tanker Om Rusvaner, Vårres Brukerstyrt senter, NAV, Mental Helse, Pasient- og brukerombudet, Interessegruppa for spiseforstyrrelser (IKS), Angstringen, NKS- Veiledningssenteret for pårørende (rus) og Landsforeningen for pårørende inne psykisk helse (LPP).

26.09.2012 BARN SOM PÅRØRENDE. Hvordan møte barna i en familie der mor eller far har en psykisk sykdom.

26.04.2012 Å LEVE MED PSYKISK SYKDOM. Utvikling, behandlingsmuligheter og erfaringer.

21.03.2012 DE SAMMENSATTE FØLELSENE. Hvordan har pårørende det? Samt erfaringsutveksling.

08.02.2012 BIPOLARE LIDELSER. Erfaringer, utfordringer og behandlingsmuligheter.
18.01.2012 KROPP OG PSYKE: Hvordan ivareta seg selv som pårørende i et kroppslig perspektiv.
 

2011

14.12.2011 JULEKAFFE med erfaringsutveksling.

23.11.2011 RETTIGHETER OG MULIGHETER FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSEVERN.

26.10.2011 PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE. Erfariner, utfordringer og behandlingsmuligheter.

07.09.2011 INFORMASJON OM LANDSFORENINGA INNEN PSYKISK HELSE (LPP). Samt erfaringsutveksling.

14.06.2011 ADHD. Forståelse og behandlingsmuligheter. Å leve med ADHD.

18.05.2011 Å LEVE MED PSYKISK SYKDOM. Erfaringer, utfordringer og behandling.

30.03.2011 HVORDAN IVARETA SEG SELV SOM PÅRØRENDE. Mestring og selvhjelp.

02.03.2011 HVORDAN IVAREA SEG SELV SOM PÅRØRENDE ved bruk av kreative metoder.

26.01.2011 TAUSHETSPLIKT OG RETTIGHETER med utgangspunkt i lov om psykisk helsevern og lov om pasientrettigheter.

2010

08.12.2010 MIN SKYLD? om skyld og skyldfølelse.

18.11.2010 ARBEID OG PSYKISK HELSE.

16.06.2010 PSYKOSELIDELSE. Forståelse, utfordringer og behandling. Informasjon om Nidaros DPS og Landsforeninga for pårørende innen psykisk helse. Om pårørendes rettigheter og muligheter.
Fant du det du lette etter?