HelsaMi

Sinnemestring i International Journal of Nursing Studies

Merete Berg Nesset har nylig publisert en artikkel i International journal of Nursing Studies. Artikkelen handler om at sinnemestringspasientene har behandlingstrengende angst og depresjon og problemer med emosjonsregulering før behandling, og at de rapporterer bedring etter behandling.

Et sint ansikt