HelsaMi
eMeistring

Senter for eTerapi

Senter for eTerapi tilbyr eMeistring som er terapeutveiledet internettbehandling til deg som sliter med sosial angst, panikklidelser eller depresjon.

Pålogging for pasienter med oppstart før 21.05.21

Pålogging for pasienter med oppstart etter 21.05.21

Hva er veiledet internettbehandling?

Veiledet internettbehandling inneholder de samme elementene som ordinær kognitiv adferdsterapi hos behandler i poliklinikk. Forskjellen er at behandlingen og tilbakemeldinger fra behandler skjer via internett. Med veiledet internettbehandling kan vi nå pasientgrupper som ellers har høy terskel for å søke hjelp, eller av andre grunner har utfordringer med å komme i kontakt med oss (reisevei, jobb/skole, tid på døgnet ol.). eMeistring er en fleksibel behandlingsform og støtter dermed oppunder målet om å øke tilgjengeligheten til effektive helsetjenester.

Behandlingen er inndelt i kapitler med tekst som du skal lese, og oppgaver som du skal gjøre. Behandlingen varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen.

Utvidet informasjon om behandlingen finner du lenger ned på siden. Der finner du også første modul i hvert av behandlingsprogrammene våre.

Ønsker du å komme raskt i gang med behandling?

Vi har opprettet et prosjekt som tar imot de fra Trondheimsregionen som ønsker å komme raskt i gang med behandlingen. Du kan ta direkte kontakt med oss. Du trenger ikke henvisning fra lege.
Fant du det du lette etter?