HelsaMi

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

BUP Poliklinikk Rosten innehar en regional funksjon for døve/døvblinde og hørselshemmede barn og unge med mistanke om psykisk lidelse. TIlbudet gjelder også for hørende barn av døve foreldre. Vi tilbyr spesialister med hørsels- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningskompetanse til det lokale psykisk helsevern for barn og unge i Helse Midt-Norge.

Fant du det du lette etter?