HelsaMi

Kontaktinformasjon personalet ved HABU

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte.

​Konstituert avdelingssjef

Administrasjonskonsulent

Kontaktsykepleier for barn med epilepsi

Autismekoordinator

Leger

  • Anne Lise Høyland 
  • Anne Berit Røe (permisjon)
  • Ann Kristin Jakobsen
  • Knut Andeas Yran Blomberg (permisjon)
  • Margrete Riis Tande
  • Maria Charlotta Brandkvist


Legene kontaktes via resepsjonen på telefon 72 82 21 00.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes til St. Olavs hospital via e-post. Vi ber om at telefon eller vanlig brev benyttes.


Fysioterapeuter

Ergoterapeuter 

Fagrådgiver læring og mestring / sosialfag

Klinisk ernæringsfysiolog

Logopeder

Psykologer

Sosionomer

Spesialpedagoger

Sykepleier / rådgiver autismeteam

Vernepleiere

​​

Øvrige ansatte ved Habiliteringstjenesten for barn og unge kontaktes via sentralbordet 72 82 21 00


Fant du det du lette etter?