HelsaMi

BUP poliklinikk Røros

BUP Poliklinikk Røros gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Midtre Gauldal, Holtålen, Røros og Tydal. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. 


De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Fant du det du lette etter?