HelsaMi

BUP poliklinikk Klostergata

BUP poliklinikk Klostergata gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Østbyen og Midtbyen i Trondheim kommune.

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.


De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Fant du det du lette etter?