HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Hva er Tourettes syndrom (Norsk Tourette forening)

Tourettes syndrom (helsenorge.no)

Tics-kontrollerende trening (Oslo universitetssykehus)

MEST FOR BARN, UNGDOM OG FORESATTE:

Film: Magnus - Sånn er jeg og sånn er det (gutt 7 år) (nrk.no)

Film: Ikke spør om det – 2. Tourette (nrk.no)

Gir håp om et levelig liv med Tourettes - (stolav.no)

MEST FOR SKOLE OG PPT:

Barnehage / skole (Norsk Tourette Forening)

Kartlegging av "triggere". Tvang, tics, raseri, sinne (Veiledere for lærere)     

Informasjon om Tourettes syndrom for lærere (Oslo universitetssykehus)

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen (Statped)

Brosjyre: For medelever (Norsk Tourette Forening)

PODCAST:

Diagnose, Episode 06: Tourettes syndrom (stolav.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Norsk Tourette Forening (NTF)

Vårres Regionalt Brukerstyrte Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

KURS:

​Dagskurs: Barn og unge med Tourettes syndrom. Kurs for foresatte, arrangert av Lærings- og mestringssenteret ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri.

Hva med oss? Kurs for par og aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. ​

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Pårørende (Helsenorge.no)

INFORMATION IN ENGLISH:

Mental healthcare for children and adolescents (Helsenorge.no)​

Fant du det du lette etter?