HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Tourettes syndrom  (helsenorge.no)

Hva er Tourettes syndrom  (Norsk Tourette forening)

Tics-regulerende trening - HRT (Norsk Tourette forening)

MEST FOR BARN:

Film: Magnus - Sånn er jeg og sånn er det (gutt 7 år) (nrk.no)

MEST FOR SKOLE OG PPT:

Barnehage / skole (Norsk Tourette Forening)

Kartlegging av "triggere". Tvang, tics, raseri, sinne (Veiledere for lærere)     

Informasjon om Tourettes syndrom for lærere (Oslo universitetssykehus)

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen (Statped)

For medelever (Norsk Tourette Forening)

PODCAST:

Diagnose, Episode 06: Tourettes syndrom (stolav.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Norsk Tourette Forening (NTF)

Vårres Regionalt Brukerstyrte Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

KURS:

Dagskurs: Barn og unge med Tourettes syndrom. Arrangert av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Pårørende (Helsenorge.no)

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?