HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Søvnproblemer hos barn (Helsenorge.no)

Søvn og søvnproblemer (Helsenorge.no)

Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Søvnløshet - Insomni (Helsenorge.no)

Søvnapné (Helsenorge.no)

Søvnparalyse (Life Noggin)

Narkolepsi (Helsenorge.no)

Søvn ved depresjon og angst (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Gode råd for bedre søvn (Helsenorge.no)

Nasjonalkompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) (Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus)

KURS:

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Dine rettigheter (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

KOMPETANSETJENESTER:

NevSom - Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdomer (SOVno)

BRUKERORGANISASJONER:

Søvnforeningen

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?