HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Psykose (helsenorge.no)

Video: "Hva er psykose?" (Norsk psykologforening) Psykolog og forsker Aina Holmén forteller hva en psykoselidelse er, om forekomst og aktuell behandling.​

Psykoser i barne- og ungdomsalder. Symptomer, årsaker, diagnostikk, behandling, prognose.  (NHI.no – Norsk Helseinformatikk)

Schizofreni (Helsenorge.no)

Paranoid psykose (NHI.no - Norsk Helseinformatikk) 

Film: Hva er psykose? (TIPS Sør-Øst) Illustrert informasjonsvideo som blant annet tar for seg vanlige symptomer, behandlingsmetoder og myter om psykose. Også egnet for ungdom.

Akutte og forbigående psykoser (NHI.no – Norsk Helseinformatikk)

Standardisert pasientforløp. Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne. Regionale retningslinjer.

PÅRØRENDE:

Å være pårørende til en med psykisk lidelse (Norsk psykologforening)​​

KURS:

Hva med oss? Kurs for par og aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.​

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre​

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

INFORMATION IN ENGLISH:

Mental healthcare for children and adolescents (Helsenorge.no)​

Fant du det du lette etter?