HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Psykose (helsenorge.no)

Video: "Hva er psykose?" (Norsk psykologforening)

Psykoser i barne- og ungdomsalder. Symptomer, årsaker, diagnostikk, behandling, prognose.  (NHI.no – Norsk Helseinformatikk)

Psykoser hos barn og ungdom (abup.no)

Schizofreni (Helsenorge.no)

Paranoid psykose (NHI.no - Norsk Helseinformatikk) 

Film: Schizophrenia– causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology (open.osmosis.org)

Akutte og forbigående psykoser (NHI.no – Norsk Helseinformatikk)

Standardisert pasientforløp. Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Solveig Klæbo Reitan

KURS:

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Pårørende (Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Fant du det du lette etter?