HelsaMi
Informasjon og aktuelle lenker.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

GENERELL INFORMASJON:

Video: "Barn og traumer" (Norsk psykologforening)

Posttraumatisk stresslidelse (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Behandlingsmetoden TF-CBT Om traumebehandling med Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) (RKBU Nord og Ungsinn)

Behandlingsmetoden EMDR Om traumebehandling med «Eye Movement Desensitization and Reprocessing» (EMDR Norge)

Flyktning.net (RVTS) Ressursportal om asylsøkere og flyktninger.​

BARN/UNGE OG PÅRØRENDE:

Har du en vond hemmelighet? - Informasjonsvideo om overgrep mot barn (RVTS Vest)

Den tredelte hjernen (RVTS Sør) Tegnefilm for barn og unge som forklarer litt om hjernen

Traumebevisst omsorg (RVTS Sør) Informasjon til omsorgsgivere om «de tre pilarene» i traumebevisst omsorg, trygghet, gode relasjoner og hjelp til å regulere følelser.

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (NKVTS) En informasjonsfilm om traumer og behandling med TF-CBT for ungdom og pårørende.

"Fall til ro" - app for barn (RVTS Sør) Appen «Fall til ro» er ment til hjelp for barn fra fire til ti år som strever med mye uro i kroppen.

KURS:

Hva med oss? Kurs for par og aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs.

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre.

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 

INFORMATION IN ENGLISH:

Mental healthcare for children and adolescents (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?