HelsaMi
Informasjon og aktuelle lenker

Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME

GENERELL INFORMASJON:

Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME (Helsenorge.no)

Barn og unge med CFS/ME. Informasjon og råd. En guidetil skole, pårørende og andre voksne i møte med barn og unge med diagnosen (brosjyre fra ME-foreningen.no)

Spesielt for ungdom (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)

Nasjonal veileder CFS/ME (Helsedirektoratet)

KURS:

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat) 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Rettigheter som syk (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Norges myalgisk encefalopati forening (ME-foreningen)

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?