HelsaMi

Foredrag og evaluering av digitalt dagskurs om ADHD 08.02.23. Påmelding til oppfølgingskurs ved Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Presentasjon av foredragene

​​Hva er ADHD? Diagnose, symptomer, forståelse, behandling. 

​Line Knutsen Lund, overlege, BUP: Se​ presentasjon her​​

​​Samarbeid mellom hjem-barnehage/skole m.m.

Noralf Rune Dahlen, klinisk pedagog, BUP: Se presentasjon her

Informasjon om ADHD Norge og Vårres Regionalt brukerstyrt senter med påmelding til oppfølgingskurs. 

Kristian Mandahl, ADHD Norge og Hege Hafstad, Vårres: Se presentasjon her  

Påmelding oppfølgingskurs: htt​ps://surv​ey.easyquest.co​m/iGxsK4 

eller bruk denne QR-koden:​

Oppfølgingskurs, Vårres.png

Evaluering av kurset

Vi setter pris på om du kan fylle ut evalueringsskjemaet. Vi vil gjerne vite om kurset var nyttig for deg? Fikk du dekket ditt behov for opplæring og informasjon? Det tar kun noen få minutter å fylle ut det digitale skjemaet. Du kan følge denne lenken:

https://res​​​​ponse.questback.com/stolavshospital/5gbrrojfok

eller bruke denne QR-koden:

​​Evaluering, BUP.png

Fant du det du lette etter?