HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Video: "Hva er depresjon?" (Norsk psykologforening)

Depresjon hos voksne (Helsebiblioteket.no)

Depresjon hos barn og ungdom (Helsebiblioteket.no)

Video - I had a black dog, his name was depression (WHO, Verdens Helseorganisasjon)

Standardisert pasientforløp: Depresjon hos barn og ungdom. Hovedforløp. Forløpsansvarlig Kari S. Gårdvik

FOR UNGDOM:

Video - Sjølmord og depresjon (NRK Super)

KURS:

Pga Covid-19 og smitteverntiltakene kan vi ikke arrangere våre dagskurs. 

Det er under utarbeidelse en digital versjon.

Dagskurs: Barn og unge med angst og/eller depresjon. Arrangert av LMS ved BUP-klinikk.

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov(Arrangeres av Bufetat)

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

INFORMATION IN ENGLISH: 

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?