HelsaMi

GENERELL INFORMASJON:

Bipolar lidelse - hva er det? (Helsenorge.no)

Video: "Hva er bipolar lidelse?" (Norsk psykologforening)

Bipolar lidelse hos barn og unge (Bipolarforeningen)

Hvilke legemidler virker? (Helsebiblioteket.no)

Hvordan unngår jeg tilbakefall (Helsebiblioteket.no)

Pårørende (Bipolarforeningen)

Bipolare lidingar - Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling (Helsedirektoratet)

KURS:

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov(Arrangeres av Bufetat) 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Rettigheter som syk (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Bipolarforeningen

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?