HelsaMi

Autismespekterforstyrrelser (ASD)

GENERELL INFORMASJON:

Om autismespekter​diagnose (ASD)​ (Autismeforeningen)

Autisme (Helsedirektoratet)

Asperger syndrom (Norsk Helseinformatikk)

PDD-NOS: Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (Autismeforeningen)

MED EGENERFARING:

Coping: A survival guide for people with Asperger syndrome (Marc Segar) Engelsk

Overlevelsesguide - for mennesker med Asperger syndrome (Marc Segar) Dansk oversettelse 

Artikkel av Nancy Muclow (autismesiden.no) 

FOR PÅRØRENDE​:

For pårørende Om pårørenderollen og støtteordninger (Autismeforeningen)

Likepersoner (Autismeforeningen)

FOR BARN:

Film om Lavrans som er 9 år og har Asperger syndrom (NRK i samarbeid med Statped og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 

Film: Som alle andre (Sebastian Øyangen, YouTube)

FOR BARNEHAGE OG SKOLE:

Gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser (Autismeforeningen) Autismeforeningen har utarbeidet en serie med fire hefter, som hver beskriver god pedagogisk tilrettelegging for barn og ungdommer med ASD i ulike deler av skolen (førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående skole). Nyttig for pedagogisk personale og pårørende.

KURS:

Lærings- og mestringssenteret ved BUP arrangerer jevnlige kurs for pårørende til barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Her får du informasjon om diagnosen, behandling, samarbeidet mellom hjem og skole, og erfaringer fra andre pårørende. 

Dagskurs: Barn og unge med autismespekterforstyrrelse

Hva med oss? Kurs for par og aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

STØTTEORDNINGER:

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs.

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter​ (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsedirektoratet)

BRUKERORGANISASJONER:

Autismeforeningen i Norge Sør-Trøndelag fylkeslag

Autismeforeningen i Norge

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse 

INFORMATION IN ENGLISH:

Mental healthcare for children and adolescents  (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?