HelsaMi

Deltakere

I T1 ble alle ungdommer henvist til BUP-klinikk i perioden 2009 - 2011 invitert til å delta, og 717 sa ja til å være med. Av disse sa 685 ja til å bli kontaktet for oppfølgingsundersøkelse seinere.

I T2 deltok 570 (av de 685 mulige) med spørreskjema besvarelse, og 550 med telefonisk intervju.

I T3 vil de 685 på ny bli kontaktet for deltagelse i 2018-19.