Det finnes hjelp

Lavterskeltilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

​For hvem er dette tilbudet

Tilbudet er for kvinner og menn over 18 år som selv er redde for at de skal begå seksuelle overgrep mot barn og unge, eller som har seksuell interesse for barn. Dette inkluderer også nettovergrep og nedlastning av overgrepsmateriale.

 

Henvisning og vurdering

Bruker av tjenesten trenger ikke gå veien om fastlege eller andre for å få henvisning til lavterskeltilbudet. Man blir vurdert om man er en kandidat for tilbudet ved at man selv direkte tar kontakt med vårt behandlingsteam, hvor man blir satt i kontakt med en av våre behandlere. Ventetiden for behandling er forventet å være lav.

 
Kontakten til lavterskeltilbudet kan også skje anonymt via en nasjonal chattjeneste.  Dersom en ønsker time for behandling, må man oppgi personalia - og forblir dermed ikke lenger anonym.

 

Behandling

Målet med behandlingen er å gi hjelp med å styrke kontrollen av tanker/fantasier, følelser og atferd. Dette innebærer ofte en hjelp til å leve et godt og verdig liv. En behandlingsplan utvikles i samarbeid mellom behandler og pasient.

 
«Det finnes hjelp» understøttes av en rekke teoretiske og evidensbaserte tilnærminger:
  • Kognitiv atferdsterapi og teori Risk-Needs-Responsitivity (RNR)
  • Styrkebaserte tilnærminger/Good Lives Model (GLM)

 

Hvor

Behandlingen blir gitt ved Avdeling Brøset, Brøsetvegen 100. Gratis parkering på området. 

 

Betaling

Egenandelstakst er på 375 kroner per 2021. Taksten gjelder også for telefon- og videokonsultasjoner. Les mer om egenandel på helsenorge.no.

 

Kontakt

  • Nasjonal nettside: Detfinneshjelp.no
  • Lokalt tilbud er i Trondheim: Telefon  905 18 415.
    Telefonen er betjent 09:00 – 15:00 på mandager, onsdager og fredager i oktober, og alle hverdager fra 01.11.21. 


 

Fant du det du lette etter?