Føde øst/vest

Velkommen til Fødeavdelingen på St. Olavs Hospital!
Vi ønsker at du ringer til Fødeavdelingen når fødselen er i gang.
Telefonnummer: 72 57 57 77

Les mer om Føde øst/vest

Føde øst/vest

Her får du snakke med erfarne jordmødre som vil gi råd og veiledning om tegn på begynnende fødsel og når du skal komme til innleggelse.
Vi vil også klargjøre fødestue og finne hvilken jordmor som skal ta i mot deg når du kommer.
Om du er usikker på om fødselen har startet kan du også ringe dette nummeret.

Dette nummeret er for akutte situasjoner knyttet til fødsel.
Derfor skal dette nummeret ikke ringes for å søke råd om generelle svangerskapsplager.
Ta kontakt med din fastlege og kommunejordmor for dette.

Informasjon om fødsel og barseltid - lenke til Trondheim kommune

Hvilken avdeling hører jeg til?

Føde Vest
Her føder kvinnene fra:
Trondheim: Lerkendal og Heimdal
Melhus, Skaun, Klæbu, Ørland, Bjugn, Agdenes, Rissa, Åfjord, Roan, Osen, Meldal, Orkdal, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya og Stjørdal

Føde Øst
Her føder kvinnene fra:
Trondheim: Midtbyen og Østbyen
Malvik, Selbu, Tydal, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen og Midtre-Gauldal

Tegn på at fødselen har startet

Kynnere eller rier?
Livmorens sammentrekninger kan være regelmessige eller uregelmessige. Uregelmessige sammentrekninger kaller vi kynnere.
Kynnere kan vedvare over flere timer, men med lengre eller kortere pauser imellom. De kan oppleves intense og ubehagelige, men er sjelden smertefulle.
Regelmessige sammentrekninger kallers rier, og kjennetegnes ved at de er ganske like i sin varighet, rytme og styrke.
De varer opptil et minutt og kommer oftere enn hvert 5. minutt. Rier er vanligvis så kraftige at mormunnen åpner seg og fødselen går fremover.

Starter fødselen med rier, kan du ofte vente hjemme til de er regelmessige og med 5 minutters mellomrom.
Dersom fostervannet går, det kommer blødning, sterke magesmerter eller du kjenner lite fosterbevegelser, kontakter du oss også på telefon og du skal undersøkes på sykehus.

Vannavgang
Har du mistanke om at vannet har gått ringer du alltid til fødeavdelingen.
Som regel går fostervannet under fødselen, men noen ganger går vannet før det kommer rier.

Det er ikke alltid like lett å vite om vannet har gått. Noen ganger er du ikke i tvil når det fosser ut, mens andre ganger kommer det bare litt.
Etterhvert som barnet vokser får urinblæren din mindre og mindre plass. Det kan komme litt urin, da trykket på blæren blir for stort.
På slutten av svangerskapet er det også økt utflod. Før du tar kontakt med oss, kan det i forkant være lurt å ta på seg bind eller truseinnlegg.
Da er det lettere å observere farge og mengde.
Fostervannet er som regel uten farge. Enkelte ganger kan fargen være grønn/brunaktig hvis babyens avføring har blandet seg i fostervannet.
Vi kaller dette misfarget fostervann.

Tegningsblødning
Under svangerskapet er mormunnen lukket og livmorhalsen lang.
I livmorhalsen sitter slimproppen. Den hindrer at bakterier ikke skal komme seg igjennom og inn til barnet.
Slimproppen kan komme ut flere dager før fødselen starter eller underveis i fødselen.
Kanskje slimproppen ikke blir observert i det hel tatt? Den kommer gjerne med litt blod.
Blodet som kommer er gjerne litt rosa, evt. litt slimete. Dette er normalt og betyr ikke nødvendigvis at du skal føde med det første.

Blødning
Normalt blør man ikke i svangerskapet. Begynner man å blø friskt, mer enn spor på bindet/trusen, ringer du alltid fødeavdelingen.

Hva skal du ta med deg når du skal innlegges

◦Helsekort
◦Blodtyperesultat
◦Ultralydpapirer
◦Andre prøvesvar som eks. hepatittsvar
◦Andre dokumenter som omhandler dette eller tidligere svangerskap og fødsler
◦Daglige medikamenter. Du skal alltid informere personalet om hvilke medikamenter du bruker eller har brukt i svangerskapet
◦Toalettsaker
◦Innesko
◦Komfortable klær
◦Evt amme-bh
◦Egne klær til barnet om du ønsker det

Hva skjer når du kommer?
Ved innkomst i fødeavdelingen møter dere en jordmor som ønsker dere velkomne.

Årsaken til at du kommer til Fødeavdelingen vil avgjøre hvilke undersøkelser, oppfølging og behandling som blir aktuell for deg
Jordmor vil måle blodtrykket ditt og sjekke urinprøven din. Videre vil jordmor bestemme leie av barnet ved å kjenne på magen din.
Registrere rier.
Barnets puls blir kontrollert og riaktiviteten din blir registrert.
Fostervannet blir inspisert – om dette har gått

Jordmor vil også danne seg en oppfatning av hvor langt du er kommet i fødselsforløpet ved å gjøre en innvendig undersøkelse.
Da vil jordmor finne ut hvor langt ned i bekkenet barnet har kommet, og om riene har fått livmorhalsen til å åpne seg.

Ønsker i forbindelse med fødsel
Hver fødsel er spesiell, og ingen fødsel er den andre lik.
Ingen kan på forhånd avgjøre hvordan en fødsel vil bli. Vi ønsker å imøtekomme dine ønsker i størst mulig grad.

Hvis du ønsker å formidle dine tanker om den kommende fødselen i et ønskebrev er du velkommen til det.
Brevet kan sendes på forhånd til avdelingen slik at det ligger klart i journalen når du kommer inn, eller du kan ta med brevet når du kommer til innleggelse.

Hvem møter du i føde-barselavdelingen?
Jordmor har ansvaret for det normale svangerskap, fødsel og barseltid.

Det vil være minst ei jordmor og en barnepleier til stede under selve fødselen.
Barnepleieren vil sammen med jordmor følge deg opp før, under og etter fødselen. Hun er også en viktig assistent for deg og jordmoren under fødselen.
På Fødeavdelingen er det flere fødselsleger på vakt hele døgnet. Legene kontaktes dersom det oppstår situasjoner under fødselen der jordmor ønsker råd eller avklaring, eller at situasjonen krever at legen overtar ansvaret for fødselen.
Lege forløser ved keisersnitt, setefødsel, sugekopp- og tangforløsning. Lege er til stede, samt forløser en del ganger ved tvillingfødsel.
Når gynekolog forløser vil det også være barnelege og/eller anestesilege tilstede for å ta seg av barnet om det skulle være nødvendig.
Det vil da være et mottaksbord for barnet inne på fødestua.

Studenter
Forskning og utdanning av helsepersonell er lovpålagte oppgaver ved St. Olavs Hospital.
Hos oss vil du møte jordmorstudenter, medisinstudenter og sykepleierstudenter.
Vi har også barnepleierelever i praksis.
Ambulansepersonell og kommunejordmødre hospiterer i avdelingen.

Kart

Parkering Øya

Kart over parkering (PDF)

 

Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune. Mer informasjon her:

https://trondheimparkering.no/parkering/st-olavs-hospital 

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

  • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
  • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Kiosk

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Minibank

​Du finner døgnåpen minibank i Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og i kiosken i Nevrosenteret innenfor åpningstidene.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Hva er callback?

Callback innebærer at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Betaling for ikke å møte

Varsel om at du ikke kan benytte timen må gjøres senest 24 timer før avtalen. Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen medfører et gebyr på 640 kroner (i 2016).