HelsaMi

Tilbud til helsepersonell

Behandling av seneffekter krever spesialisert helsepersonell med høy kompetanse. Her finner du en oversikt over tilgjengelige kompetansehevende tiltak.

Illustrasjonsbilde av et klasserom

Kurs for leger i spesialisering

Spesialisthelsetjenesten arrangerer LIS-kurs om seneffekter. 

Datoer for disse kursene blir annonsert her.

​Emnekurs for fastleger

Kreftklinikken ved St. Olavs hospital arrangerer emnekurs i seneffekter for fastleger. Datoer for kurset blir annonsert her og via NEL.

Emnekurs våren 2023​

Organisasjoner og konferanser

Kreftrehabilitering​Videncenter for Rehabilitering og Palliation​

Rehabilitation International​Fant du det du lette etter?