Rus, Voksenavdeling

Voksenavdelingen er en avdeling under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Avdelingen er en døgninstitusjon med 13 senger, og gir et behandlingstilbud til voksne over 26 år med rusrelaterte lidelser, og eventuelle samtidige psykiske lidelser.

Les mer om Rus, Voksenavdeling

Rus, Voksenavdeling

Voksenavdelingen tilbyr behandling der behandlingstiden innlagt i døgn er gjennomsnittlig tolv uker. Etter døgnoppholdet vil pasienten få tilbud om poliklinisk etterarbeid. En kan også få tilbud om dagbehandling og pasientstyrt seng.

Fasadebilde av Rusklinikken. Foto
Foto: Håvard Nyeggen Løberg

Yrkesgrupper ved avdelingen

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av miljøterapeuter med ulike høgskole- utdanninger, psykologer og leger.

Utredning og behandling ved avdelingen

Alle pasienter har et behandlingsteam bestående av poliklinisk behandler, miljøterapeutisk behandler, psykolog og lege gjennom hele oppholdet ved avdelingen. Pasienten og behandlingsteam forpliktes gjensidig i å delta i utformingen av behandlingsplanen, og vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasient i sin egen behandling.

Pasientens tilbud tilpasses den enkeltes behov, men det forventes samtidig at pasienten deltar i avdelingens tilbud og aktiviteter. Utredningen og behandlingen består av individualsamtaler med miljøterapeutisk behandler, psykolog og lege, samt deltakelse i klinikkens brede gruppetilbud.

Gruppetilbudene som gis er samtalegrupper, fysisk aktivitet og grupper med kreativt innhold.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har læring og mestring som sentrale elementer i behandlingen. Pasientene har derfor planlagte aktiviteter fra frokost og til ettermiddagen.

Individuell plan og ansvarsgruppe

For å kunne gi et helhetlig og godt forberedt tilbud, etableres det før innleggelsen samarbeid med klinikkens poliklinikk. Behandler i poliklinikken vil følge pasienten gjennom hele perioden pasienten er innlagt, og ha særskilt fokus på perioden etter døgnoppholdet. I tillegg ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Vi bruker individuell plan og ansvarsgruppe som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Pårørende og nettverk

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva en som pårørende kan gjøre, og hvordan den pårørende selv kan få den hjelpen de trenger. Klinikk for rus- og avhengighet gir deg både generell informasjon og støtte, og kan bidra til at du får tilbud om nødvendig behandling og oppfølging.

Generelt om klinikken

Klinikken holder til i moderne lokaler i Klostergata, og ligger dermed nært de øvrige klinikkene ved ST. Olavs Hospital HF på Øya. Klinikken har eget treningsrom, samt kreative tilbud som foto og keramikk. Pasientene bor på enkeltrom med egne bad, og alle måltid spises i fellesskap på avdelingens kjøkken.

Veien inn

For å motta et behandlingstilbud ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin må det sendes en henvisning. Henvisning kan sendes av kommunal oppfølgingstjeneste, NAV, fastlege (evt legevakt), eller annen spesialisthelsetjeneste.

Henvisning

Henvisningen sendes til klinikkens postadresse.
Henviser finner mer informasjon om utforming av henvisning ved å se våre nettsider.

Kontakt

Telefon
73862960
mandag - søndag Hele døgnet
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
N-7006 Trondheim
Klostergata 48
Besøksadresse
Klostergata 48(Google maps)

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Døgnbehandling rus voksnehttps://stolav.no/behandlinger/dognbehandling-rus-voksneDøgnbehandling rus voksneDRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingRusavhengighet-døgnbehandlingEMPTY

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.