Rus, Voksenavdeling

Voksenavdelingen er en avdeling under Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Avdelingen er en døgninstitusjon med 13 senger, og gir et behandlingstilbud til voksne over 26 år med rusrelaterte lidelser, og eventuelle samtidige psykiske lidelser. Voksenavdelingen tilbyr behandling der behandlingstiden innlagt i døgn er gjennomsnittlig tolv uker. Etter døgnoppholdet vil du få tilbud om poliklinisk etterarbeid. Du kan også få tilbud om dagbehandling og pasientstyrt seng.

Voksenavdelingen ligger i fjerde etasje i Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Foro: St. Olavs hospital
Avdelingen har to fine stuer. Dette er en av de. Foto: St. Olavs hospital
Les mer om Rus, Voksenavdeling

Rus, Voksenavdeling

Yrkesgrupper ved avdelingen

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av miljøterapeuter med ulike høgskole- utdanninger, psykologer og leger.

Utredning og behandling ved avdelingen

Alle pasienter har et behandlingsteam bestående av poliklinisk behandler, miljøterapeutisk behandler, psykolog og lege gjennom hele oppholdet ved avdelingen. Pasienten og behandlingsteam forpliktes gjensidig i å delta i utformingen av behandlingsplanen, og vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasient i sin egen behandling.

Pasientens tilbud tilpasses den enkeltes behov, men det forventes samtidig at pasienten deltar i avdelingens tilbud og aktiviteter. Utredningen og behandlingen består av individualsamtaler med miljøterapeutisk behandler, psykolog og lege, samt deltakelse i klinikkens brede gruppetilbud.

Gruppetilbudene som gis er samtalegrupper, fysisk aktivitet og grupper med kreativt innhold.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har læring og mestring som sentrale elementer i behandlingen. Pasientene har derfor planlagte aktiviteter fra frokost og til ettermiddagen.

Individuell plan og ansvarsgruppe

For å kunne gi et helhetlig og godt forberedt tilbud, etableres det før innleggelsen samarbeid med klinikkens poliklinikk. Behandler i poliklinikken vil følge pasienten gjennom hele perioden pasienten er innlagt, og ha særskilt fokus på perioden etter døgnoppholdet. I tillegg ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Vi bruker individuell plan og ansvarsgruppe som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Pårørende og nettverk

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva en som pårørende kan gjøre, og hvordan den pårørende selv kan få den hjelpen de trenger. Klinikk for rus- og avhengighet gir deg både generell informasjon og støtte, og kan bidra til at du får tilbud om nødvendig behandling og oppfølging.

Generelt om klinikken

Klinikken holder til i moderne lokaler i Klostergata, og ligger dermed nært de øvrige klinikkene ved ST. Olavs Hospital HF på Øya. Klinikken har eget treningsrom, samt kreative tilbud som foto og keramikk. Pasientene bor på enkeltrom med egne bad, og alle måltid spises i fellesskap på avdelingens kjøkken.

Veien inn

For å motta et behandlingstilbud ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin må det sendes en henvisning. Henvisning kan sendes av kommunal oppfølgingstjeneste, NAV, fastlege (evt legevakt), eller annen spesialisthelsetjeneste.

Henvisning

For henvisning til rusbehandling, klikk på denne lenken.


Kontaktinformasjon

Telefon
73 86 29 60
mandag - søndag Hele døgnet
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
N-7006 Trondheim
Klostergata 48
Besøksadresse
Klostergata 48(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Døgnbehandling rus voksnehttps://stolav.no/behandlinger/dognbehandling-rus-voksneDøgnbehandling rus voksneDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet

Fant du det du lette etter?