KoRus, seksjon Trøndelag sør

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kontakt

Oppmøtested
Inngang i bakgården
Telefon
73862900 / 06800
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge Postboks 3250 Sluppen N-7006 Trondheim
Schwachs gate 3
Besøksadresse
Schwachs gate 3(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
73862900 / 06800
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.