KoRus, seksjon Trøndelag sør

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Inngang i bakgården
Telefon
73 86 29 00 / 73 57 30 00
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
KoRus Midt
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Schwachs gate 3
Besøksadresse
Schwachs gate 3(Kart)
Fant du det du lette etter?