KoRus, seksjon Trøndelag nord

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Nord Universitet, Paviljong 2, Røstad 7600 Levanger.
Telefon
73 86 29 00 / 06800
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KoRus
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?