HelsaMi

KoRus, seksjon Trøndelag nord

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud

Fant du det du lette etter?