Helsenorge

Rusfaglig utdanning

Rusfaglig virksomhet er tverrfaglig og omfatter en rekke utdanninger på universitets- og høgskolenivå. I Midt-Norge er det en rekke høgskoler og ett universitet (NTNU).

St.Olavs Hospital er representert i to viktige samarbeidsorgan hvor utdanning står sentralt:

  • Samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge
  • Samarbeidsorganet mellom høgskolene og Helse Midt-Norge

 

I tillegg er vi involvert i SEPREPs videreutdanning om ROP-problematikk i Sør-Trøndelag

 

Fant du det du lette etter?