HelsaMi

Felles lettpost pasienthotellet

Lettposten er organisert under ortopedisk avdeling, men kan benyttes av de fleste avdelinger på sykehuset. Legen vurderer om lettposten er et tilbud som kan passe for deg.

Lettposten egner seg for deg som er for frisk til å ligge på en sengepost, men som likevel trenger behandling og pleie. Posten er bemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere gjennom hele døgnet. Det legges til rette for at du kan møte lege ved behov.

Fant du det du lette etter?