HelsaMi

Øre-nese-hals-kjeve-øye kontor

Sekretærenes viktigste oppgave er å yte god service slik at pasienten kan føle seg godt ivaretatt. Noen av våre oppgaver er å betjene skranker, telefoner og timebestillinger.

Vårt hovedmål er å ha fokus på pasientens beste, og arbeidet vårt omfatter et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder for god pasientlogistikk.

Fant du det du lette etter?